Nieuwsbericht 29 september 2018

In 2016 telde Nederland 96.200 behandelingen van 65-plussers op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Cijfers laten daarmee de ernst van het probleem van een valongeval zien. De gevolgen van de val zijn vaak na twaalf maanden nog zichtbaar in het dagelijks functioneren. Ergotherapeut Madelief Tiel Groenestege (27) pleit: “Wij moeten het probleem bij de kern aanpakken. Vallen hoort per definitie niet bij het ouder worden en wij zetten ons daarom in voor valpreventie.”

In Breukelen zijn er ouderen die moeite hebben met hun mobiliteit. Tijd voor actie dus! Vrijdag 5 oktober, tijdens de nationale valpreventieweek, stonden zorgverleners van Vechtverband in Breukelen op de markt om aandacht te vragen aan valpreventie. Hoogtepunt was de flashmob Blijf Gaan en Staan van een actieve ouderengroep uit Breukelen.

Het is een gegeven dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wat de rol van thuiszorg en behandelaren in de eerstelijnszorg steeds groter maakt. Veel ouderen die alleen wonen zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld door medicijngebruik, duizeligheid, valangst en een verslechterd gezichtsvermogen, en hebben daardoor een verhoogd risico op vallen. De impact van een val op het leven van ouderen is erg groot. In sommige gevallen liggen ouderen een hele dag voordat ze gevonden worden. Ze raken medisch ontregeld, wat verwardheid als gevolg kan hebben. Het programma ‘Blijf Gaan en Staan’ wil vallen voorkomen en doet dit door de veiligheid en mobiliteit in- en rondom het huis van ouderen te vergroten. Blijf Gaan en Staan is actief in Breukelen.

Via de huisarts en de thuiszorg krijgt ergotherapeut Madelief aanmeldingen binnen, waarna zij op huisbezoek gaat om een valanalyse uit te voeren. Madelief neemt hier een adviserende rol aan en kijkt of zij samen met de cliënt aanpassingen kan maken in de woonsituatie van de cliënt. “We houden het praktisch. Als mensen niet goed uit bed komen, is het soms al voldoende om een kleine aanpassing te maken, zoals het bed verhogen. Het is dan vaak makkelijker om uit bed te stappen en het probleem is wellicht meteen verholpen. En is het nodig, dan verwijs ik de cliënt door naar een fysiotherapeut, opticien of soms zelfs schoenmaker. Maar net waar het probleem ligt”, voegt Madelief toe.

Veel ouderen zijn onwetend over hoe en waar zij hulp kunnen krijgen. Door eerstelijnszorg met elkaar te laten samenwerken, is het mogelijk het probleem bij de kern aan te pakken. Madelief neemt haar taak binnen het traject erg serieus en vertelt: “Naast kennis van zaken als professional vind ik goed contact en vertrouwen erg belangrijk. Ik wil ouderen het gevoel geven dat ik het beste met ze voor heb.“ Om dit waar te maken anticipeert Madelief graag op wat er op dat moment speelt bij de cliënt. Zo heeft ze kort geleden samen met haar cliënt in overleg een douchestoel besteld, om zo een veilige omgeving te creëren voor het douchen. “Toen ik later thuis kwam bij mevrouw, zag ik dat de doos behoorlijk in de weg stond, dus besloot ik deze meteen op te ruimen. Een grote opluchting voor een mevrouw van in de negentig”, zegt Madelief op tevreden toon.

Bent of kent u iemand die slecht ter been en/of gevallen is?

Mogelijk is deze persoon geschikt voor het Blijf Gaan en Staan programma. Meer informatie vindt u via www.vechtverband.nl/blijfgaanenstaan.

Ergotherapeute Madelief Tiel Groenestege aan het werk