De gemeente Stichtse Vecht doet de flamingo en roept senioren op tot meer beweging

#doedeflamingo

Vandaag start de landelijke valpreventieweek. We roepen iedereen in de gemeente Stichtse Vecht op om de flamingotest te doen. Samen bereiken we de 65-plussers uit onze gemeente om hen te activeren om te blijven gaan en staan. ‘Doe de flamingo’ is een ludieke oefening om te kijken hoe het staat met iemands balans. Door je mobiliteit sterk te houden, wordt je valrisico verkleind en daarmee een opname op de spoedeisende hulp door een val. De gemeente Stichtse Vecht, MOmenz, huisartsen en andere zorgverleners roepen iedereen op de flamingotest te doen en zo alle ouderen in onze gemeente te bereiken. 

Huisartsenpraktijken, fysiotherapeuten, welzijnsmedewerkers, en buurtsportcoaches in onze gemeente doen met mee met de valpreventieweek van 2023. Overal is de roze flamingo te vinden met de oproep #doedeflamingo.  De flamingotest, houdt in dat men één minuut op één been blijft staan. Het is een simpele en ludieke ‘test’ die iedereen aanzet om aandacht te geven aan valpreventie. Samen bereiken we de 65+-ers binnen de gemeente om in actie te komen en te blijven gaan en staan. Huisarts Arnoud Klein Ikkink van Vechtverband vertelt: “Lichaamsbeweging is erg belangrijk om mobiel en zelfstandig te blijven. En angst om te vallen is een grote drempel om op pad te gaan waardoor sociaal isolement en eenzaamheid kunnen ontstaan.” Door op zoveel mogelijk plekken in onze gemeente roze flamingo’s te plaatsen en de flamingotest te promoten en bewoners uit de gemeente uit te dagen de test te doen bereiken we samen de senioren met valrisico in de gemeente. Buurtsportcoach Esther Versteeg van MOmenz vertelt:Door kleine aanpassingen in je dagelijkse leven kun je jouw mobiliteit vergroten. MOmenz heeft nieuwe activiteiten die je voorlichting geven en helpen om meer te bewegen.

6 oktober nationale ouderendag
Op vrijdag 6 oktober is het nationale ouderendag. Die dag is er extra voorlichting op de markt in Breukelen waar om 12 uur wethouder Karin van Vliet aanwezig is om aandacht te vragen voor valpreventie in de gemeente Stichtse Vecht. 

Doe de valrisicotest en kijk voor meer informatie op doedeflamingo.nl.

Landelijke aandacht voor valpreventie. Blijft u Gaan en Staan?

Hoe blijft u gaan en staan?

Tijdens de landelijke valpreventieweek willen huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en wijkverpleging van Vechtverband met de inwoners van Breukelen en omstreken in gesprek over mobiliteit tijdens een inloopspreekuur. Ergotherapeut Rinske Rebel vertelt: ‘’We gaan graag in gesprek over waarom kunnen blijven gaan en staan belangrijk is voor onze inwoners en welke hulp men daarbij nodig heeft.’’

Valongevallen is nog steeds een ernstig probleem onder ouderen. De gevolgen van een val zijn groot. Niet alleen voor de oudere die ten val komt, maar ook voor zijn of haar omgeving en voor de zorg. Binnen Vechtverband zetten verschillende zorgprofessionals zich in om de mobiliteit onder de inwoners van Breukelen, Loenen en omstreken te vergroten: zo werkt oefentherapeut Susanne Bus samen met senioren aan hun conditie en balans en komt ergotherapeut Rinske Rebel bij mensen thuis op bezoek om in gesprek te gaan over wat gedaan kan worden om te blijven gaan en staan. 

Hoe blijft u gaan en staan? We horen graag uw ideeën en vragen tijdens het inloopspreekuur Blijf Gaan & Staan.

Donderdag 30 september
10.30 – 11.30 uur
Fysio Holland
Doude van Troostwijkplein 53, Loenen a/d Vecht

Vrijdag 1 oktober
12.30 – 13.30 uur
Fysiotherapie Beelen
Straatweg 71, Breukelen

Ouderen beweeg en blijf op de been

Nieuwsbericht 27 september 2019

Ouderen beweeg en blijf op de been

98 ouderen deden mee met Blijf Gaan en Staan

Ergotherapeute Rinske Rebel aan het werk bij een deelnemer van Blijf Gaan en Staan. 

Al meer dan 98 ouderen hebben meegedaan met Blijf Gaan en Staan in Breukelen. We weten dat er nog meer ouderen zijn voor wie mobiliteit een uitdaging is. Daarom staan huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en de wijkverpleging as vrijdag 4 oktober om 12:00 uur op de markt in Breukelen om voorlichting te geven over valpreventie. We roepen zoveel mogelijk ouderen op om in beweging te komen en maken hen bewust van wat ze zelf kunnen doen om de kans op een val te verkleinen. 

“Ik heb mijn vrijheid weer terug.”

Een val is te voorkomen als er meer aandacht is voor mobiliteit onder ouderen. Verschillende zorgverleners werken daarom samen in Blijf Gaan en Staan om te kunnen signaleren, doorverwijzen en concrete plannen te de mobiliteit te verbeteren. Huisarts Arnoud Klein Ikkink van Vechtverband: “Lichaamsbeweging is erg belangrijk om mobiel en zelfstandig te blijven. En angst om te vallen is een grote drempel om op pad te gaan waardoor sociaal isolement en eenzaamheid kunnen ontstaan.”

Bent u of kent u iemand die moeite heeft met bewegen?

Ouderen komen in aanmerking voor het programma Blijf Gaan en Staan als ze moeite hebben met lopen, bewegen of balans. Als start is er een telefonisch kennismakingsgesprek met ergotherapeut Rinske Rebel. Na deze kennismaking volgt een intake, in de vorm van een huisbezoek bij de cliënt door Rinske. Daarna volgt een passend advies. Het persoonlijk advies kan gaan over medicatie, spierkracht, gezichtsvermogen, de woning of hulpmiddelen.

 

Meld uzelf of deze persoon aan via! www.vechtverband.nl/blijfgaanenstaan.

 

Stilzittende ouderen gezocht in Breukelen

Nieuwsbericht 8 maart 2019

Nog steeds zoeken wij naar stilzittende ouderen in Breukelen. Vorig jaar zochten we er ongeveer 250. Nu, in het voorjaar, zoeken we er nog circa 239. We voeren opnieuw campagne in Breukelen om deze zoektocht aan te jagen. Vanaf 11 maart ziet u grote borden langs de weg met de vermelding van de zoektocht.

Bewegen is belangrijk

Voor stilzittende ouderen is het programma Blijf Gaan en Staan ontwikkeld. Het programma helpt de mobiliteit van ouderen te verbeteren. Deze ouderen hebben bijvoorbeeld moeite met evenwicht houden en lopen of fietsen moeilijk. Als ze recent zijn gevallen, of bang zijn te vallen, blijkt dat ze minder snel op pad gaan en dat heeft grote gevolgen. Denk aan minder bewegen waardoor ze minder de deur uit gaan, met sociaal isolement en/of eenzaamheid als gevolg.

Aanmelden voor het programma Blijf gaan en staan

Het programma start met een telefonisch kennismakingsgesprek met ergotherapeut Madelief Groenestege. Ouderen komen in aanmerking voor het programma als ze  moeite hebben met lopen, bewegen of balans. Na deze eerste kennismaking volgt een korte intake, in de vorm van een huisbezoek bij de cliënt door Madelief. Daarna volgt een passend advies. Het persoonlijk advies kan over medicatie gaan, spierkracht, gezichtsvermogen, de woning of hulpmiddelen.

Bent of kent u iemand die moeite heeft met bewegen?

Meld uzelf of deze persoon aan via www.vechtverband.nl/blijfgaanenstaan.

Stilzittende ouderen gezocht voor het programma Blijf Gaan en Staan

Nieuwsbericht 29 september 2018

In 2016 telde Nederland 96.200 behandelingen van 65-plussers op de spoedeisende hulp als gevolg van een val. Cijfers laten daarmee de ernst van het probleem van een valongeval zien. De gevolgen van de val zijn vaak na twaalf maanden nog zichtbaar in het dagelijks functioneren. Ergotherapeut Madelief Tiel Groenestege (27) pleit: “Wij moeten het probleem bij de kern aanpakken. Vallen hoort per definitie niet bij het ouder worden en wij zetten ons daarom in voor valpreventie.”

In Breukelen zijn er ouderen die moeite hebben met hun mobiliteit. Tijd voor actie dus! Vrijdag 5 oktober, tijdens de nationale valpreventieweek, stonden zorgverleners van Vechtverband in Breukelen op de markt om aandacht te vragen aan valpreventie. Hoogtepunt was de flashmob Blijf Gaan en Staan van een actieve ouderengroep uit Breukelen.

Het is een gegeven dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wat de rol van thuiszorg en behandelaren in de eerstelijnszorg steeds groter maakt. Veel ouderen die alleen wonen zijn kwetsbaar, bijvoorbeeld door medicijngebruik, duizeligheid, valangst en een verslechterd gezichtsvermogen, en hebben daardoor een verhoogd risico op vallen. De impact van een val op het leven van ouderen is erg groot. In sommige gevallen liggen ouderen een hele dag voordat ze gevonden worden. Ze raken medisch ontregeld, wat verwardheid als gevolg kan hebben. Het programma ‘Blijf Gaan en Staan’ wil vallen voorkomen en doet dit door de veiligheid en mobiliteit in- en rondom het huis van ouderen te vergroten. Blijf Gaan en Staan is actief in Breukelen.

Via de huisarts en de thuiszorg krijgt ergotherapeut Madelief aanmeldingen binnen, waarna zij op huisbezoek gaat om een valanalyse uit te voeren. Madelief neemt hier een adviserende rol aan en kijkt of zij samen met de cliënt aanpassingen kan maken in de woonsituatie van de cliënt. “We houden het praktisch. Als mensen niet goed uit bed komen, is het soms al voldoende om een kleine aanpassing te maken, zoals het bed verhogen. Het is dan vaak makkelijker om uit bed te stappen en het probleem is wellicht meteen verholpen. En is het nodig, dan verwijs ik de cliënt door naar een fysiotherapeut, opticien of soms zelfs schoenmaker. Maar net waar het probleem ligt”, voegt Madelief toe.

Veel ouderen zijn onwetend over hoe en waar zij hulp kunnen krijgen. Door eerstelijnszorg met elkaar te laten samenwerken, is het mogelijk het probleem bij de kern aan te pakken. Madelief neemt haar taak binnen het traject erg serieus en vertelt: “Naast kennis van zaken als professional vind ik goed contact en vertrouwen erg belangrijk. Ik wil ouderen het gevoel geven dat ik het beste met ze voor heb.“ Om dit waar te maken anticipeert Madelief graag op wat er op dat moment speelt bij de cliënt. Zo heeft ze kort geleden samen met haar cliënt in overleg een douchestoel besteld, om zo een veilige omgeving te creëren voor het douchen. “Toen ik later thuis kwam bij mevrouw, zag ik dat de doos behoorlijk in de weg stond, dus besloot ik deze meteen op te ruimen. Een grote opluchting voor een mevrouw van in de negentig”, zegt Madelief op tevreden toon.

Bent of kent u iemand die slecht ter been en/of gevallen is?

Mogelijk is deze persoon geschikt voor het Blijf Gaan en Staan programma. Meer informatie vindt u via www.vechtverband.nl/blijfgaanenstaan.

Ergotherapeute Madelief Tiel Groenestege aan het werk

Meet&Greet ‘Blijf Gaan en Staan’

Nieuwsbericht 12 september 2017

De Meet&Greet is een netwerkinitiatief van de gemeente voor alle zorg- en hulpverleners in Stichtse Vecht. Elke keer met een andere organisator en thema. Op 12 september 2017 organiseerde Vechtverband de Meet&Greet ‘Blijf Gaan en Staan’.

De bijeenkomst stond in het teken van valpreventie en ons Blijf Gaan en Staan programma. Ons doel was zo veel mogelijk ambassadeurs te werven voor ons Blijf Gaan en Staan programma. Immers, hoe meer mensen ouderen gaan aanmoedigen om aan hun mobiliteit te werken hoe beter!

Lees hier alles over ons Blijf Gaan en Staan programma